Kufiri

kufijtë gjeografikë të subjekteve politike ose të juridiksionit ligjor

Kufiri është linjë e padukshme që ndanë shtetet ose territoret e pavarura.