Qeveria

Sistem ose grup njerëzish që qeverisin një komunitet të organizuar, shpesh një shtet.

Qeveria është struktura administrative që drejton një shtet. Përbehet nga anëtare të zgjedhur nga Kryeministri.Asnje shtet nuk mund te funksionoje pa qeverine e tij dhe administraten perkatese,e cila zbaton ligjet