Kultura ështe tërësia e arritjeve të një populli dhe të gjithë njerëzimit në fushën e prodhimit dhe në zhvillimin shoqëror e mendor.

Kultura, si qëndrim i veçantë i njeriut ndaj mjedisit rrethues,dallohet nga karakteri krijues dhe simbolika. Ajo është tipar dallues vetëm i njeriut të të gjitha epokave,qysh nga fillimet e procesit të hominzimit. "...njeriu fillon të behët i tillë, për dallim nga kafshet e tjera, pikërisht sepse koncepton botën në mënyrë simbolike" Kultura mund të ndahet në disa mënyra, sipas kohës, vendit dhe sipas grupimeve të njerëzimit.

 • Kultura botërore
Me këtë kuptohet tërësia e zhvillimit të njerëzimit.
 • Kultura kombëtare
  • Ndarje sipas grupimit të njerëzimit.
Me paraqitjen e Kombeve si një shkallë më e lartë e zhvillimit të njerëzimit, pas ndarjes në popuj. Për të treguar shkallen e zhvillimi te popujve(popullit) ato prezantohen me kulturë kombëtare.
Tërësia e të arriturave shqiptare.
 • Kultura e lashtë (mesjetare)
  • Ndarje kohore e kulturës
Për dallimin kohor të shkallës së zhvillimit botëror.
 • Kultura perëndimore
  • Ndarje gjeografike e kulturës botërore.
   • Në fundin e shekullit XXI ngatërrohet me termin "Demokracia" në kohët e fundit edhe me "Civilizim"
Një grup kulturash popullore e kombëtare në hemisferën perëndimore të rruzullit tokësor. Në të cilat sistemet qeveritare janë të ngjashme dhe kundërshtojnë sistemin komunistë të qeverisjes, pastaj mënyra e jetës dhe të menduarit ndryshon nga pjesa tjetër e njerëzimit. Fillimi i kësaj kulture ende nuk është i qartë (për mua) porse zhvillohet më të madhe pas fillimit të kulturës (socialiste) lindore. Disa thonë se rrënjët i ka në Evropë e disa në kohën e "perëndimit të egër".
 • Kultura lindore
  • Ndarje gjeografike e kulturës botërore.
   • Në e shekullit XXI merret si socialiste.
Si rezultat i bashkëpunimit të disa popujve dhe kombeve me sistem komunist të qeverisjes së shteteve të tyre, pas luftës së dytë botërore fillon edhe zhvillimi i kësaj kulture. Në fund të shekullit të kaluar me ndryshimet që këta popuj ndërmorën fillon edhe shuarja e kësaj kulture.

Diçka nga kultura qe ne respektojmë mjaftueshem jane : gjuha , muzika , kostumet ,folklorin etj. sepse ka edhe shume kultura te tjera qe nuk i respektojmë, si : adetet , zakonet , monumentet etj.kultura dallon prej nje shteti ne shtetin tjeter

Zhvillimi i kulturës

Redakto

"Kultura është gjithëçka që nuk ta ka dhënë natyra por e ke krijuar vet" Kultura e vërtetë na çel rrugën e së vërtetës. Ajo eshte zana e "dhuruar" nga natyra dhe karakterizon mentalitetin e njeriut. Gjithçka qe njeriu ka arritur jo vetem prej shkolles por dhe nepermjet aftesive te tij per te shikuar boten ne nje menyre tjeter.

Shih edhe

Redakto