Legjislatura

asamble këshillimore që bën ligje


Legjislaturë është një kuvend diskutimesh me autoritetin për të bërë ligje për një subjekt politik, të tilla si një shtet ose qytet. Legjislatura formon pjesët më të rëndësishme të qeverive; në modelin e ndarjes së pushtetit, shpesh ato janë në kontrast me degët e qeverisë, ekzekutivin dhe gjyqësorin.

Kongresi i Republikës së Perusë, legjislatura kombëtare të vendit, takohet në Pallatin Legjislativ në vitin 2010

Ligjet e miratuara nga legjislaturat janë të njohur si legjislacionit. Legjislaturat vëzhgojnë dhe drejtojnë veprimet qeverisëse dhe zakonisht kanë autoritet ekskluziv për ndryshimin e buxhetit apo buxhetet e përfshirë në këtë proces.

Anëtarët e legjislaturës quhen ligjvënës, në një demokraci, ligjvënësit janë pothuajse gjithmonë të zgjedhur.

Anëtarët

Redakto

Legjislaturat bëhen nga anëtarët, të njohur si ligjvënësit, të cilët votojnë për ligjet e propozuara. Një legjislaturë zakonisht përmban një numër fiks të ligjvënësve; për shkak se ligjvënësit zakonisht takohen në një dhomë të veçantë të mbushur me vende për ligjvënësit, numri i vendeve shpesh përshkruhet si numri i "ulëseve", që ai përmban.

Korniza institucionale

Redakto

Një legjislaturë krijon një bashkëveprim kompleks në mes të anëtarëve të veçantë, partive politike, komisioneve, rregullave të procedurave parlamentare, dhe normave joformale.

Shiko gjithashtu

Redakto