Një kuti është një enë që përdoret për ruajtjen e objekteve.

An empty cardboard box with the top closing flaps open
Kuti kartoni