Një lëng është një fluid pothuajse i papërmbajtshëm që përputhet me formën e enës së tij, por mban një vëllim të vazhdueshëm të pavarur nga presioni. Si i tillë, është një nga katër gjendjet themelore të lëndës (të tjerët janë ngurtësia, gazi dhe plazma) dhe është e vetmia gjendje me një vëllim të përcaktuar, por nuk ka formë fikse. Një lëng është i përbërë nga grimca të vogla të ngatërresave të materies, të tilla si atome, të mbajtur së bashku nga lidhjet intermolekulare. Uji është, deri më tani, lëngu më i zakonshëm në Tokë. Ashtu si një gaz, një lëng është në gjendje të rrjedhë dhe të marrë formën e një ene. Shumica e lëngjeve rezistojnë ngjeshjen, edhe pse disa prej tyre mund të jenë të ngjeshur. Ndryshe nga një gaz, një lëng nuk shpërndahet për të mbushur çdo hapësirë ​​të enës, dhe mban një dendësi mjaft të vazhdueshme. Një veçanti dalluese e gjendjes së lëngshme është tensioni sipërfaqësor, duke çuar në fenomene të lagështisë.

Krijimi i një pike uji të lëngshëme bënë sa më të vogël sipërfaqen, e cila është rrjedhja natyrale e tensionit sipërfaqësor të lëngut.

Dendësia e një lëngu është zakonisht afër asaj të ngurtësisë dhe shumë më e lartë se ajo të gazit. Prandaj, të lëngshme dhe të ngurta janë të dy të quajtura lëndë të përmbledhur. Nga ana tjetër, ndërsa lëngjet dhe gazrat ndajnë aftësinë për të rrjedhur, ato quhen të dy fluide. Edhe pse uji i lëngët është i bollshëm në Tokë, kjo gjendje e lëndës është në të vërtetë më pak e zakonshme në gjithësinë e njohur, sepse lëngjet kërkojnë një temperaturë/presion relativisht të kufizuar për të ekzistuar. Lënda më e njohur në gjithësi është në formë të gaztë (me gjurmë të Lëndë së ngurtë të dallueshëm) si retë ndëryjore ose në formë plazme brenda yjeve.Lengu matet me vëllimin e një ene.

Shiko edhe

Redakto

Referime

Redakto