LUMIERE është shoqatë e kineastëve shqiptarë, e krijuar më 19 korrik 2000, me seli në [Albafilm Studio], me kryetar z.Fatmir Koçi