Laissez-faire është një sistem ekonomik në të cilin transaksionet mes palëve private janë të lira nga ndëryhrja qeveritare që zakonisht ka formën e rregullave, privilegjeve, tarifave apo subvencioneve - pra një sistem ekonomik liberal që kërkon mos-ndërhyrjen e shtetit.

Historia e termitRedakto

Thelpi i sistemitRedakto

Shiko dheRedakto

Referime dhe shënimeRedakto