Lajla Pernaska (lindur me 14 qershor, 1961) eshte specialiste me nivel te gjere njohurish dhe eksperience ne ligjvenie, politikeberje, planifikim, hartim, zbatim, monitorim dhe vleresim te programeve/projekteve, ne fushen e Shendetit Publik, barazise gjinore dhe ceshtjet sociale. E angazhuar ne punen per reformimin e sistemit te kujdesit shendetesor ne Shqiperi , pergatitjen e strategjive dhe politikave shendetesore, qe prej vitit 1995.

Lajla Pernaska
Anëtare e Kuvendit te Shqipërisë
Në detyrë
2005–2013
Zv. Presidente e Grupit PPE (Partitë Popullore Europiane), Këshilli i Europës
Në detyrë
2009–2013
Kryetare e Komisionit të Shëndetësisë dhe Çështjeve Sociale, Këshilli i Europës
Në detyrë
2007–2008
Anëtare e Komisionit Parlamentar të Punëve të Jashtme
Në detyrë
2005–2013
Ambasadore e Markës Shqiptare të Modës ONUS
Në detyrë
2016 – në vazhdim
Të dhëna vetjake
U lind mëTiranë
NënshtetësiaShqiptare
PunësimiPolitikane, Mjeke, Sipërmarrëse

Specialiste e perspektives gjinore ne politikat dhe programet e zhvillimit, qe prej vitit 1996. Me njohuri te thelluara ne fushen e lidershipit politik, organizimit dhe menaxhimit. Me pervoje ne bashkepunimin per programet e zhvillimit, me Organizma Nderkombetare si UNICEF, PNUD, Keshilli i Europes, Komisioni Europian, USAID, Banka Boterore, OBSH. Zgjedhur ne Kuvendin e Shqiperise ne dy legjislatura. Zgjedhur ne nivelet drejtuese te Asamblese Parlamentare te Keshillit te Europes. Me njohuri te zgjeruara dhe eksperience te pasur ne fushen e Marredhenieve Nderkombetare. E angazhuar ne fushen publike si aktiviste e shoqerise civile si dhe ne jeten politike ne vend, qe prej 1995.

Biografia Redakto

Lajla Pernaska ka lindur dhe banon ne Tirane. Ajo ka nje profil profesional ne politikeberje dhe ligjvenie ne fushen e shendetesise dhe ate sociale.

Arsimimi Redakto

1980. Shkolla e Mesme e Pergjithshme “Ismail Qemali”, Diplome (Medalje e Arte).
1980 - 1985. Fakulteti i Mjekesise, Universiteti i Tiranes, Diplome (Rezultat i larte).
1989 - 1993. Pediatri e Pergjithshme (ES), Universiteti Universitetin "René Descartes" , Paris, France.
1997 - 1999. Shendet Publik, Politika shendetesore e zhvillimi. Diploma (DIS) -Universiteti Henry Poincare, France.
2005 - 2007. Studime Europiane (Master) në Politikat Shëndetësore dhe të Zhvillimit, Univeristeti i Tiranes, si dhe bën studime per Marrëdhënie NdërkombëtareFrancë në vitin 2006.

Trajnime Redakto

 • Menaxhim ne Shendetin Publik (Instituti i PHM , Athine, 1996).
 • Manaxhimi programeve shendetesore ne nivel distrito (Shkolla Kanadeze e Shendetit Publik, 1997).
 • Barazia dhe rrymimi gjinor (Kopenhagen, Malmoe, 1998).
 • Grate ne Lidership (Izrael, 1998).
 • Te drejtat e grave dhe femijeve (ILO, 1999).
 • Lufta kunder Trafikut te qenieve njerezore (Strasbourg, 2000).
 • Te drejtat e Grave – Columbia University, (New York , 2000).
 • Vleresimi i HIV/AIDS ne grupe vulnerable, (UNICEF - Bosnie, 2001).
 • Objektivat e Zhvillimit te Mijevjecarit (OKB, New York, Mars 2001, 2002, 2003).
 • Plan - Veprim rajonal mbi reduktimin e perdorimit te drogave tek te rinjte, drejtuar nga Consorzio Promosud (Itali, 2003 - 2004).
 • Grate ne politike (Departamenti i Shtetit SHBA, International Visitor Program, 2004).
 • Programe shkembimi eksperience ne fushen parlamentare, ne SHBA (IRI 2006) , Britani e Madhe (2007), Gjermani (2008), Kroaci (2009), Slloveni (2010), Bruksel, PE, (2010, 2011), etj.
 • Gjatë viteve 1995 - 2005 ishte anëtare e Lidhjes Demokratike të Gruas, ndërkohë gjatë viteve 1999 - 2002 ishte drejtuese e Departamentit të Politikave sociale e gjinore pranë Partisë Demokratike të Shqipërisë.
 • Nga korriku i visit 2005 - shtator 2013 ushtron detyrën Deputete e Kuvendit të Shqipërisë, zgjedhur në Legjislaturen XVII në zonën zgjedhore: Lista shumemërore.
 • Nga janari i visit 2006 - shtator 2013 ushtron detyrën Anetare në Assamblenë Popullore të KiE dhe Kryetare e Komisionit të Çështjeve Sociale, Shëndetit dhe Familjes në Assamblenë Popollore.

Specializime Redakto

Specializime dhe trajnime në fushën e politikave të zhvillimit, barazisë gjinore dhe të pjesëmarrjes së gruas në lidership në vende të ndryshme të botës si Danimarkë, Suedi, Holandë, Izrael, USA, Itali, Indi, Gjermani, Zvicër, Belgjikë etj. Bashkëpunëtore e ngushtë dhe/ose konsulente pranë Organizmave Ndërkombëtarë si Bashkimi Europian, Këshilli i Europës, PNUD, UNICEF, UNHCR, Banka Botërore, OBSH, OSBE, Ambasada Amerikane, Franceze, Norvegjeze, Consorzio Promosud Itali etj. Drejtuese dhe pjesëmarrëse në grupe studimore lidhur me problemet social-shëndetësore të fëmijëve, të rinjve, grave, grupeve vulnerabël të shoqërisë. Përfaqësuese e Aleancës Ndërkombëtare të Grave pranë Këshillit të Europës që prej vitit 1999. Bashkëthemeluese e programit rajonal Gender Task Force të Paktit të Stabilitetit që prej 1999, si dhe një nga drejtueset e programit të Paktit të Stabilitetit “Gratë mund t’ia arrijnë” dhe e Programit Gratë në lidership të PNUD-it 2003. Trajnuar në shtator 2004 në Programin e Departamentit të Shtetit (USA) për “Gruan në politikë”.
 
maj 2012, Shqiperia merr per here te pare, Presidencen e rradhes (6 mujore), ne Keshillin e Europes - Council of Europe. Pernaska flet ne Kuvendin e Shqiperise me kete rast, si Anetare e Delegacionit te Perhershem Parlamentar, ne Keshillin e Europes (PACE), 2005 - 2013.

Eksperienca Parlamentare Redakto

 
Pernaska in the Albanian Parliament
 
Pernaska ne Komisionin e Jashtem (2011)
 • Zgjedhur Anetare e Kuvendit te Shqiperise, 2005 - 2013 (Legjislatura XVII dhe XVIII)
 
2006 - 2013 Council of Europe, Zv. Presidente e grupit politik te PPE (Partite Popullore Europiane). Lajla Pernaska me Jean Claude Mignon, President i Asamblese Parlamentare (2012 - 2014).
 • Anetare e Komisionit te Jashtem, Anetare e Komisionit te Shendetesise, Kryetare e NenKomisionit per Barazine gjinore dhe ceshtjet e te Miturve.
 • Anetare e Delegacionit te perhershem Parlamentar ne Asamblene Parlamentare te Keshillit te Europes (2005 - 2013)
 • Zgjedhur Kryetare e Komisionit te Shendetesise dhe Ceshtjeve sociale, ne Asamblene Parlamentare, Keshilli i Europes, (2007 - 2008). 
 • Anetare e Byrose parlamentare te Keshillit te Europes.
 • Perfaqesuese ne KiE, per programin Kundra dhunes ne Familje (2006 - 2013).
 • NenKryetare e Nenkomisionit per te miturit, KiE (2009 - 2011).
 • Zv. Presidente e Grupit te PPE (Partite Popullore Europiane), ne Keshillin e Europes (2009 - 2013).
 
Pernaska para seances parlamentare, 2010

Eksperienca Politike Redakto

 
Pernaska ne Kuvendin e Shqiperise per te drejtat e grave dhe rolin e tyre ne vendimarrje.
 
Lajla Pernaska, 2009
 • Anetare e Kryesise se LDGSH, prane PD (1995 - 1998).
 • Drejtuese e Departamentit te Ceshtjeve Sociale prane PD (1999 - 2001).
 • Anetare e Kryesise se PD, Dega Tirane (nga 2009).
 • Anetare e Keshillit Kombetar te PD (nga 2010).
 • Anetare e Kryesise se PD (nga 2011).
 • Koordinatore dhe perfaqesuese ne Kuvend per Njesine Nr.2, Qarku Tirane (2005 - 2013).

Iniciativa Ligjore Redakto

Pergatitja e Ligjit per ndalimin e perdorimit te Pijeve alkoolike per te miturit, 2006.

Promovimi i nje sere ligjesh per ceshtjet e shendetit publik, reformes shendetesore, ndalimin e dhunes ne familje, arritjen e barazise gjinore ne shoqerine shqiptare.

Eksperienca Profesionale Redakto

Lajla Pernaska eshte specialiste e perspektives gjinore ne politikat dhe programet e zhvillimit, qe prej vitit 1996. Me njohuri te thelluara ne fushen e lidershipit politik, organizimit dhe menaxhimit. Me pervoje ne bashkepunimin per programet e zhvillimit, me Organizma Nderkombetare si UNICEF, PNUD, Keshilli i Europes, Komisioni Europian, USAID, Banka Boterore, OBSH. Zgjedhur ne Kuvendin e Shqiperise ne dy legjislatura. Zgjedhur ne nivelet drejtuese te Asamblese Parlamentare te Keshillit te Europes. Me njohuri te zgjeruara dhe eksperience te pasur ne fushen e Marredhenieve Nderkombetare. E angazhuar ne fushen publike si aktiviste e shoqerise civile si dhe ne jeten politike ne vend, qe prej 1995.

 • 1985 - 1988. Mjeke në Institutin e Pediatrisë.
 • 1989 - 1994. Mjeke specializante ne Spitalet Saint Vincent de Paul dhe Necker l’Enfant malade, Paris.
 • 1995 - 1997. Nen kryetare e Komitetit Kombetar per Shendetin e Nenes & Femijes.
 • 1995 - 1997. Grupi i punes per reformen e shendetesise.
 • 1995 - 1996. Këshilltare e Ministrit të Shëndetësisë të Shqipërisë.
 • 1996 - 1997. Shefe e sherbimit ambulator prane Ministrise se Shendetesise.
 • 1998. Drejtore e Programit NESMARK.
 • 1998 - 2002. Kryetare e OJF-se Union “Gender & Zhvillim”.
 • 1999 - 2002. Koordinatore kombetare per rrjetin rajonal te Paktit te Stabilitetit, Gender task Force, programi “Grate mund t’ia arrijne”.
 • 1997 - 1999. Ushtron detyrën si Drejtuese e Federatës së Gruas shqiptare.
 • 2000. Ushtron detyrën si Drejtuese e Unionit "Gjinia dhe Zhvillimi".
 • 2001. Koordinatore ne Projektin Rajonal te UNICEF, RAR mbi riskun e HIV/AIDS ne grupe vulnerable te te rinjve.
 • 2002. Konsulente e programit “Roli i shoqerise civile ne monitorimin e politikave”, PNUD- Shqiperi.
 • 2002. Konsulente Kombetare ne Misionin UNDAF- PNUD- Shqiperi.
 • 2002. Anetare e Komitetit drejtues te Konferences Kombetare mbi Rolin e OJF-ve ne Shqiperi, mbeshtetur nga ambasada e SHBA.
 • 2002. Konsulente per Sherbimet miqesore per te rinjte, UNICEF .
 • 2003. Menaxhere Kombetare e Programit te PNUD “GRATE NE LIDERSHIP”.
 • 2003. Konsulente e projektit: “Vezhgim mbi praktikat korruptive ne sektorin e shendetesise”, MSI-USAID.
 • 2003. Anetare e Komitetit drejtues per pergatitjen e strategjise kombetare mbi parandalimin e HIV/AIDS ne Shqiperi.
 • 2004 - 2005. Konsulente prane Organizates Boterore te Shendetesise OBSH, per Politiken shendetesore.
 • 2004. Konsulente ne projektin e Bankes Boterore per Planet e Kujdesit Komunitar.  

Eksperience ne Veprimatarine e Shoqerise Civile Redakto

 • OJF Per Mbrojtjen e Gruas & Femijes (1996 - 1997).
 • OJF Federata e Gruas Shqiptare (1997 - 1998).
 • OJF Unioni Gender & Zhvillim (1998 - 2002).
 • OJF Instituti Alternativa per Gruan dhe Zhvillimin (2002 - 2004).

Projekte & Programe Redakto

 
Pernaska ne Lancimin e Ligjit per Baratine Gjinore ne Shoqeri (2004)
 • Promocioni shendetesor per nenen dhe femijen (1996, UNICEF).
 • Edukim mbi shendetin riprodhues (1997, BE).
 • Pregatitja e Platformes se Pekinit ( 1996-1997, UNDP).
 • Zbatimi i Ligjit mbi Shendetin Mendor, ne bashkepunim me NSPH, Utrecht, Hollande (1997-1999, BE).
 • Drejtore e Programit per social-marketingun ne shendetin riprodhues (1997,MSI-KfW).
 • Barazia gjinore, kusht per zhvillim (1998, UNDP).
 • Promovimi i Shendetit Riprodhues ( 1998,Comite d’Aide Medicale).
 • Shendeti rural (1999,Medecin du Monde, France).
 • Asistence Psiko sociale per grate dhe vajzat kosovare (1999, BE).
 • Zbatimi i Programit Grate Mund t’ia arrijne (2000-2002, OSBE).
 • Promovimi i partnershipit ndermjet grave dhe burrave ne komunitet (2003, SPGTF).
 • Perfaqesuese e Aleances Nderkombetare te Grave ne Keshillin e Europes (1998-2005).
 • Anetare e grupit te punes per pergatitjen e Stretegjise Kombetare per Barazine Gjinore (2006,MPCS).
 • Promotore e Programit Jeto Shendetshem, per edukimin shendetesor per te rinjte, ne zbatim te ligjeve per ndalimin e perdorimit te alkoolit dhe duhanit per te miturit (2008-2011, ne bashkepunim me UNICEF).

Publikime Redakto

 
Lajla Pernaska ne Opinion TV KLAN per "Muziken qytetare ne vite", 2016

Shkrime ne vazhdimesi ne fusha te ndryshme social-politike. 

Artikuj shkencorë dhe analitikë të publikuar në median e shkruar për çështjet gjinore dhe të shëndetësisë.

Libra / Broshura Redakto

 • “Per femijen tuaj”, 1995.
 • “Te njohim femijen tone”.1996.
 • Platforma Kombetare e pas-Pekinit “GRUAJA,FAMILJA, KOMUNITETI”, 1997.
 • Te jesh i informuar – shendeti riprodhues dhe edukimi i te rinjve, 1997.
 • Balanca gjinore ne shoqeri, 1999.
 • Barazia gjinore, nje domosdoshmeri per shoqerine shqiptare, 2000.
 • Gruaja shqiptare dhe Pakti i Stabilitetit, 2001.
 • Roli i gruas ne politike, 2003.
 • "Zhvillimi psikologjik i fëmijëve"
 • "Të rinjtë dhe shëndeti riprodhues"
 • Platforma "Gruaja, familja, shoqëria"
 • "Balanca gjinore në politikë"
 • "Antistres" njohuri dhe keshilla praktike, 2004.
 • "Udhërrëfyes i adoleshencës" 2005.