Lidhëza bashkërenditëse

Lidhëzat bashkërenditëse sipas marrëdhënieve që shprehin ndahen në lidhëza bashkërenditese, shtuese, vecuese, kundërshtuese dhe përmbyllëse.

  • Lidhezat shtuese sherbejne thjesht per te lidhur fjale, grupe fjalesh ose fjali te nje lloji ( e,edhe,dhe,as,si etj)
  • Lidhezat vecuese lidhin fjale,grupe fjalesh ose fjali qe perjashtojne njera-tjetren (a,ose,apo,ja etj)
  • Lidhezat kundershtuese lidhin 2 fjale grupe fjalesh apo fjali qe e dyta kundershton te paren (por,kurse,megjithate)
  • Lidhezat "permbyllese" permbyllese dhe sqarojne shkakun e nje veprimi. ( prandaj, ndaj, andaj)