Ligji i Xhulit

Ligji i Xhulit ndryshe njihet si ligji per fuqine elektrike. Fuqia e rrymes elektrike shenohet me shkronjen P dhe paraqet punen e kryer ne njesine e kohes.Fuqia elektrike eshte e barabart me prodhimin e tensionit dhe te rrymes elektrike. Njesia per matjen e fuqis shte Wattmetri. 1[W]=1(V)x1(A)