Limfocitet janë pjesë përbërëse të gjakut. Ju takojnë rruzave të bardha të gjakut (Leukociti). Tek të rriturit ndodhen diku 25–40 % të leukocitëve në gjakun periferik të limfocitëve. Detyra kryesore e limfocitëve është që të bëjnë dallimin e substancave të huaja siç janë p.sh. bakteriet dhe viruset si dhe largimin e tyre përmes metodës imunologjike. Kohëzgjatja e jetesës së limfocitëve mund të ndodh për disa orësh por mund të zgjat dhe disa vitesh. Limfocitet kanë funksione të ndryshme. Po ashtu prodhojnë dhe proteinin citokin, si dhe prodhojnë edhe antitrupathat, të cilat bëjnë eleminimin e qelizave të infektuara.

Limfociti