Limmat është lum në Zvicër i cili rrjedh nga Liqeni i Cyrihut dhe rrjedh deri te vendbanimi Brug (kantoni Argau) ku derdhet në lumin Are. Limati është i gjatë 35,9 km, dhe rrjedh nëpër qytetet Cyrih, Ditikon, Baden dhe Brug.

Pamje e lumit Limmat

Në këtë lumë derdhet lumi Repish dhe Lint.