Liria nuk është asgjë tjetër për veç se të vepruarit pa shtrëngime sipas dëshirave, interesave, qëllimeve, si edhe aftësia e vetëvendosjes në zgjedhjet për të vepruar pa lënduar të tjerët. Liria është të qenurit i lirë për të vepruar dhe menduar pa qenë nën presionin e askujt.

Liria prin vegjëlinë, mishërim i Lirisë.

Liria tregon të qenurit i lirë, kushtin e njeriut që nuk është i burgosur dhe ka forcën.

Në besimet fetare, liria mund të përmbledhë pranimin paqësor të realitetit. Çështja teologjike e lirisë përgjithësisht përqendrohet në pajtimin e përvojës apo realitetit të lirisë së brendshme me plotfuqinë e hyjnores.