Lirika

Lirika, (greq.: λυρική (ποίησις)) është poezi që këndoheshin me lyra. Lirika përveç epikës dhe dramatikës është dhunti e tretë letrare. Veprimtaria poetike quhet lirikë.

Poezia lirike hyn në rradhën e krijimeve më të lashta letratre . Ajo u shfaq që kur njeriu mësoi të mendojë dhe të flasë .Vetia themelore e poezisë lirike është se këngëtari ose poeti shfaq përjetimet e veta si : gëzimet , dëshirat , shpresat dhe vuajtjet . Poezia lirike ndahet në lloje të shumta , ato janë : poezia përshkruese , poezia e dashurisë , oda , elegjia , epitafi , epigrafi , poezia idilike , poezia sociale , poezia patriotike , himni , poezia satirike etj .

Lirika popullore shqiptare është mjaft e pasur dhe e larmishme.Ajo është e lidhur me ritet,zakonet,festat(kengët e punës,këngët kalendarike) me ngjarjet reale historike (këngët e mërgimit,këngët e trimërisë),me castet kryesore të jetës së njeriut:lindja,dashuria,vdekja(ninullat,këngët e dashurisë,këngët e dasmës dhe këngët e vajtimit).