Kjo ështo një listë e spave dhe qendrave termominerale në Kosovë: