Lista e grupeve muzikore: G

artikull-listë e Wikimedias
Lista e grupeve muzikore

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Emri Prejardhja Vitet e aktivitetit Zhanri
Girlschool Anglia Anglia 1977 - Heavy metal
Grupo, El Shtetet e Bashkuara të Amerikës Shtetet e Bashkuara ? Jazz fusion
Guns N' Roses Shtetet e Bashkuara të Amerikës Shtetet e Bashkuara 1985 - Hard rock