Lista e grupeve muzikore: U

artikull-listë e Wikimedias
Lista e grupeve muzikore

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Emri Prejardhja Vitet e aktivitetit Zhanri
U2 Republika e Irlandës Irlanda 1976 - Rock
Underworld Anglia Anglia 1980 - Electronica