Livadhet ose kullosat janë një habitat fushor të vegjetuara nga bari dhe bimë të tjera jo-drusore (preri).