Llagova e Vjetër

fshat në Maqedoni
Llagova e Vjetër
Fshat