Llambi Gegprifti kryetar i Komitetit Ekzekutiv i Tiranës prej vitit 1986-1987 dhe 1989-1990.