Një llogaritës elektronik ose makinë llogaritëse elektronike është një pajisje e vogël elektronike që përdoret për të kryer operacione themelore të aritmetikës edhe operacione komplekse matematikore.

Një llogaritës elektronik me ekran me shtatë-segmente LCD, që mund të krzej operacione aritmetike.