Statusi i ruajtjes

marrë nga lista e BNRN-së

Statusi "I zhdukur"
I zhdukur (EX)
I zhdukur natyrë (EW)
Statusi "I rrezikuar"
Rrezik kritik (CR)
I rrezikuar (EN)
I cënueshëm (VU)
Statusi "Rrezik i vogël"
Afër kërcënimit (NT)
Jo i rrezikuar (LC)
Kategoritë tjera
Të dhëna të pakta (DD)
Tema të lidhura
Bashkësia Ndërkombëtare

për Ruajtjen e Natyrës

Lista e kuqe e Bnrn-së