Me këtë emër gjenden këto vendbanime:

Fshatrat në Maqedoni

Me shkrim të ngjashëm

Kjo faqe bën kthjellimin e titujve që kanë për bazë Llukova.
Nëse një lidhje e brendshme ju solli këtu, ju lutemi, ndryshojeni lidhjen në fjalë që të ridrejtojë direkt te faqja e duhur.