Lokalitet arkeologjik

një vend (ose grup i vendeve) në të cilën ruhen evidenca nga e kaluara

Lokalitet arkeologjik është një vend (ose grup vendesh fizike) në të cilin ruhen dëshmi të aktiviteteve të kaluara (qoftë parahistorike, historike ose bashkëkohore), dhe që është hulumtuar ose mund të hulumtohet duke përdorur disiplinën e arkeologjisë si dhe që përfaqëson një pjesë të të dhënave arkeologjike. Lokacionet arkeologjike mund të variojnë nga ato me pak ose aspak mbetje të dukshme mbi tokë, deri te ndërtesat dhe strukturat e tjera ende në përdorim.

Përtej kësaj, përkufizimi dhe shtrirja gjeografike e një "vendi" mund të ndryshojnë shumë, në varësi të periudhës së studiuar dhe qasjes teorike të arkeologut.

Shtrirja gjeografike Redakto

Është pothuajse gjithmonë e vështirë të kufizosh një lokacion arkeologjik. Ndonjëherë merret për të treguar një lloj vendbanimi, megjithëse arkeologu duhet të përcaktojë gjithashtu kufijtë e aktivitetit njerëzor përreth vendbanimit. Çdo episod depozitimi, si p.sh. një grumbull ose varrezë, mund të formojë gjithashtu një lokacion përkatës. Arkeologjia e udhëhequr nga zhvillimi, e ndërmarrë si menaxhim i burimeve kulturore, ka disavantazhin (ose përfitimin) e përcaktimit të vendeve të saj nga kufijtë e zhvillimit të synuar. Megjithatë, edhe në këtë rast, në përshkrimin dhe interpretimin e vendit, arkeologut do t'i duhet të shikojë jashtë kufijve të sheshit të ndërtimit.

Sipas Jess Beck në veprën me titull "Si i gjejnë arkeologët vendet?" [1] me artefakte të shumta arkeologjike të cilat janë objektiva të mira për gërmime në të ardhmen, ndërsa zonat me një numër të vogël artefaktesh mendohet se pasqyrojnë mungesën e veprimtarisë njerëzore në të kaluarën. Shumë zona janë zbuluar rastësisht. Personat më të zakonshëm që kanë gjetur artefakte janë fermerët që lërojnë arat e tyre ose thjesht i pastrojnë ato dhe të cilët shpesh gjejnë objekte arkeologjike. Shumë njerëz që janë jashtë rrjedhave dhe madje edhe pilotët arrijnë të gjejnë artefakte dhe zakonisht përfundojnë duke i raportuar ato te arkeologët për të bërë hulumtime të mëtejshme. Kur gjejnë lokacione, ata fillimisht duhet të regjistrojnë zonën dhe nëse kanë para dhe kohë për vendin, mund të fillojnë të gërmojnë.

Galeria Redakto

Shih edhe Redakto

Literatura Redakto

  • L. Binford, "A Consideration of Archaeological Research Design", in American Antiquity 29 (1964), pp. 425–445.
  • Dunnell, Robert C.; Dancey, William S. (1983). "The Siteless Survey: A Regional Scale Data Collection Strategy". përmbledhur nga Schiffer, M. B. (red.). Advances in Archaeological Method and Theory (në anglisht). Vëll. 6. New York: Academic Press. fq. 267–287. ISBN 0-12-003106-X.
  • Sharer R.J., Ashmore W., Fundamentals in Archeology, The Benjamin/Cummings Publishing Company, (Menlo Park, 1979)

Referime Redakto

  1. ^ JB (27 shkurt 2015). "How do archaeologists find sites?". Bone Broke (në anglisht). Marrë më 10 mars 2016.