Lulet e lirisë poema për fëmijë me autor Odhise K. Grillo. Botuar në Tiranë në vitin 1979 nga "Naim Frashëri". Libri ka 108 faqe.