Lumi Jance (Yangtze River ose Chang Jiang ose Tibetan : Bri-chu) ndodhet në Azi dhe është lumi më i gjatë në Kinë, ka gjatësi prej 6300 km dhe në botë radhitet në vendin e tretë për nga gjatësia. Rrjedhja e sipërme e lumit Jance ndodhet në mes të maleve të larta dhe ka burime të pasura ujore. Lumi Jance është njëkohësisht edhe damari i transportit ujor nga perendimi në Lindje të Kinës. Kanali i lumit është i gjerë dhe nga banorët quhet si kanali i artë. Zonat e rrjedhjeve të mesme dhe të poshtme të lumit Jance janë me kohë të ngrohtë, me rreshje të pasur, me toka pjellore dhe janë zona të zhvilluara industriale dhe bujqësore.

Yangtze River oseChang Jiang
Harta e lumit