Mahmud efendi Kaziu

politikan shqiptar
(Përcjellë nga Mahmud Efendi Kaziu)

Mahmud efendi Kaziu ishte një nga nënshkruesit e Shpalljës së Pavarësisë së Shqipërisë.