Mali-Kakarriq

fshat në Shqipëri, në Qarkun e Lezhës