Balldren i Ri

fshat në Shqipëri, në Qarkun e Lezhës