Ararati është mal në Turqi, në pjesën Aziatike, shtrihet në koordinatat gjeografike Lat/Lon: 39.46747°N / 44.41017°E dhe ka lartësia mbidetare: 5137 m

Ararati