Marlboro është një markë cigaresh nga kompania Philip Morris.

Marlboro Light
Marlboro Light
Marlboro
Marlboro
Paketimi para
ligjit për dëmtimin e shëndetit