Marsel është një emër shqiptar mashkullor. Persona me emrin Marsel përfshijnë:

Referimet Redakto