Mbledhja e pullave postare është mbledhja e pullave postale dhe objekteve të ndërlidhura, si zarfat apo paketimet që kanë pulla të ngjitura. Ky është një hobi shumë i popullarizuar dhe vlerësohet se ka me dhjetra milionë koleksiontistë në botë.

Pullë postare

Mbledhja e pullave postare nuk është e njejta gjë si filatelia. Filatelistët mund të studiojnë pulla të rralla edhe pa i pasur ato. Përkundrejt tyre, mbledhësit të pullave mund të mbledhin pulla pa u thelluar në origjinën apo shfrytëzimin e tyre.

Shqipëri pullat postare shtypen nga Posta e Shqipërisë kurse në Kosovë nga Posta dhe Telekomi i Kosovës.

Edhe pse ka një numër të koleksionistëve shqipfolës, në trevat tona nuk eksiton ndonjë organizatë e tyre.