Me detyrë në Shqipëri libër me autor David Smiley dhe Aleksandër Dako (përkth.). Botuar në Tiranë nga Shtëpia Botuese Enciklopedike, në vitin 1993. Faqe 148.