Emri alkalino toksore e kanë marr ngase oksidet e tyre përkatësisht tretësirat ujore të tyre reagojnë si baza te forta.