Meto Bajraktari (Mitrovicë, 1916 - Nebregosht, afër Prizrenit, dhjetor 1943), pjesëmarrës në Luftën Nacionalçlirimtare dhe hero kombëtar i Luftës Nacional Çlirimtare të Kosovës.

Shih edhe

Redakto