Gazeta Metropol është e përditshme kombëtare e stilit tabloid me rubrika të zgjeruara të politikës, kronikës, sociales, kulturës, rajonit dhe botës. Ajo është botuar për herë të parë më 9 maj të vitit 2004.

Botues i gazetës është Metropol Group që drejtohet nga Ing. Alban Xhaferri. Kryeredaktori i saj është Brahim Shima ndërsa komentatorë të gazetës janë emra të njohur në jetën publike shqiptare .

Lidhje të jashtme Redakto

Faqja zyrtare e Gazetës Metropol


Numra të gazetës Redakto