Mexhmu-ul-Fetaua është libri i Ibni Tejmijes i cila ka më shume se 20 vëllime dhe në të përmban shumë tema islame dhe shqyrton të gjitha me përpikëri.