Hape menynë kryesore

Ministria e Kulturës e Shqipërisë

Ministri në Republikën e Shqipërisë

Ministria e Kulturës e Shqipërisë është një ministri e Republikës së Shqipërisë.