Ministria e Kulturës e Shqipërisë

Ministri në Republikën e Shqipërisë

Ministria e Kulturës e Shqipërisë është një ministri e Republikës së Shqipërisë.

Ministria e Kulturës
ShkurtesaMK
Llojiministri qeveritare
Rajoni i shërbimit
Republika e Shqipërisë
Gjuha zyrtare
shqipja
Ministër
Elva Margariti
Organizata amë
Këshilli i Ministrave
Faqja në internetkultura.gov.al