Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë është një ministri e Republikës së Shqipërisë.

Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë
ShkurtesaMMSR
Llojiministri qeveritare
Rajoni i shërbimit
Republika e Shqipërisë
Gjuha zyrtare
shqipja
Ministër
Blendi Klosi
Organizata amë
Këshilli i Ministrave
Faqja në internetsociale.gov.al