Misionarë në udhën e dijes

Misionarë në udhën e dijes libër publicistikë me autor Kadri Tarelli. Botuar në Durrës nga "Mileniumi i Ri" në vitin 2013. Libri ka 316 faqe. ISBN 9789928415585