Monroe County (New York)

New York

Monroe është një nga 62 qarqet në shtetin federal New YorkShtet e Bashkuara të Amerikës.