Në ndihmë të punës për hartimin e historikëve të fshatrave dhe të ndërmarrjeve. I

Në ndihmë të punës për hartimin e historikëve të fshatrave dhe të ndërmarrjeve. I Libër me autorë Apostol Kotani, Zihni Haskaj. Akademia e Shkencave e RPSH, Instituti i Historisë. Viti i botimit Tiranë 1973. Shtypur në Shtypshkronjën Revista Dispenca. Tirazhi 5000. Faqet e librit 128.

Në ndihmë të punës për hartimin e historikëve të fshatrave dhe të ndërmarrjeve. I.jpg

Parathënie:

Duke marrë parasysh rëndësinë e madhe që ka marrë sot problemi i studimeve shoqërore, pjesë përbërëse e të cilave janë dhe historikët e fshatrave, ndërmarrjeve, institucioneve, kooperativave bujqësore etj; si dhe gjëndjen aktuale të punës në këtë drejtim, e pamë të nevojshme, të botojmë këtë vëllim me materiale në ndihmë të punës për hartimin e historikëve të fshatrave; dhe të ndërmarrjeve me qëllim që të ndihmohen punonjësit që do të merren me hartimin e historikëve, për t‘i dhënë një ngritje të mëtejshme kësaj pune...