Nagoriçi i Vjetër

fshat në Maqedoni
Nagoriçi i Vjetër
Fshat