Lumi i Nartës është 140 km i gjatë dhe buron në Zagori (Greqi) ndërsa derdhet Detin Jon.

Ura e Nartës.