Ishte një gdhendës, pionier, shtypës dhe stilist francez që kreu pjesën më të madhe të punës së tij në Venecia, Itali. Jenson veproi si Master i mentes Mbretërore Franceze në Tours, dhe vlerësohet si krijuesi i një prej fytyrave më të mira të tipit të hershëm Romak. Nicholas Jenson ka qenë diçka si një figurë ikonike në mesin e studentëve të shtypjes së hershme që nga shekulli i nëntëmbëdhjetë kur esteti William Morris vlerësoi bukurinë dhe përsosjen e shkronjave të tij romake. Jenson është një figurë e rëndësishme në historinë e hershme të shtypjes dhe një forcë kryesore në shfaqjen e Venecias si një nga qendrat e para të mëdha të shtypshkronjës.