Njësitë administrative të Greqisë

Greqia është ndarë në nivelin të parë në autoritete të decentralizuar (Apokendromeni Diikisi Αποκεντρωμένη Διοίκηση), në nivelin të dytë në rajone (periferiarchis περιφερειάρχης) dhe në nivelin të tretë në komuna (dimos δήμος).

Këto janë listat: