Njësitë administrative të Suedisë

Suedia është ndarë në nivelin të parë në rajone edhe qarqe dhe në nivelin të dytë në komuna.

Këto janë listat: