Qarqet e Suedisë (suedisht: Sveriges län) janë nënndarjet gjeografike të nivelit të lartë të Suedisë. Suedia sot është e ndarë në 21 qarqe; megjithatë, numri i qarqeve ka ndryshuar me kalimin e kohës, për shkak të fitimeve/humbjeve territoriale dhe ndarjeve dhe/ose bashkimeve të qarqeve ekzistuese. Ky nivel i njësisë administrative u krijua për herë të parë në Instrumentin e Qeverisë të vitit 1634 me nismën e Lordit të Kancelarit Axel Oxenstierna, dhe zëvendësoi provincat historike të Suedisë (suedisht: landskap) për të futur një administrim më efikas të mbretërisë.

Në çdo qark ekziston një bord administrativ qarku (länsstyrelse) i kryesuar nga një guvernator (landshövding), i emëruar nga qeveria, si dhe një këshill rajonal (region) i veçantë. Në qarkun e Gotland, megjithatë, komuna e vetme e qarkut ka miratuar përgjegjësitë rajonale.

Qëllimet e bordit administrativ të qarkut janë të mbikëqyrë administratën shtetërore vendore (që nuk i është caktuar ndryshe agjencive të tjera qeveritare), dhe të koordinojë qëllimet politike me qeverinë qendrore. Këshilli rajonal është asambleja politike e zgjedhur rajonale që mbikëqyr çështjet komunale të qarkut, kryesisht në lidhje me kujdesin shëndetësor publik, transportin publik dhe kulturën.

Disa agjenci të tjera qeveritare janë të organizuara në bazë qarku, duke përfshirë organet kryesore të policisë, punësimin, sigurimet shoqërore dhe shërbimet pyjore.

Lista e qarqeve

Redakto
 
Harta me qarqet e Suedisë
Emri origjinal Kodi Sipërfaqja (km²) Popullsia Qendra Dendësia e popullsisë
  Qarku Blekinge K 2 941 150 696 Karlskrona 1683
  Qarku Dalarnas W 28 194 275 755 Falun 1634 (regj. 1997)
  Qarku Gotland I 3 140 57 488 Visby 1678 (?)
  Qarku Gävleborg X 18 191 275 994 Gävle 1762
  Qarku Halland N 5 454 285 868 Halmstad 1719
  Qarku Jämtland Z 49 443 127 028 Östersund 1810
  Qarku Jönköping F 10 475 330 179 Jönköping 1687
  Qarku Kalmar H 11 171 233 944 Kalmar 1634
  Qarku Kronoberg G 8 458 178 443 Växjö 1674
  Qarku Norrbotten BD 98 911 251 740 Luleå 1810
  Qarku Skåne M 11 027 1 169 464 Malmö 1997
  Qarku Stokholm AB 6 490 1 889 945 Stockholm 1968
  Qaerku Södermanland D 6 060 261 895 Nyköping 1634
  Qarku Uppsala C 6 989 304 367 Uppsala 1634
  Qarku Värmland S 17 583 273 288 Karlstad 1779
  Qarku Västerbotten AC 55 432 257 652 Umeå 1638
  Qarku Västernorrland Y 21 678 243 736 Härnösand 1762
  Qarku Västmanland U 6 302 261 391 Västerås 1634
  Qarku Västra Götaland O 23 942 1 528 455 Göteborg 1998
  Qarku Örebro T 8 517 274 121 Örebro 1634
  Qarku Östergötland E 10 562 416 303 Linköping 1634 (?)